Personvern

Personvernerklæring for www.spectranorge.no

Denne personvernerklæringen er utarbeidet på bakgrunn av krav gitt fra Datatilsynet

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er Spectra Norge, ved daglig leder Jack Nilsen. Ansvaret er videre delegert til utviklere for våre funksjoner. Dette er Automattic, Takayuki Miyoshi, ExactMetricsKevin Davis, Dan LesterAlex Mills (Viper007Bond),OnTheGoSystems, Aakash Chakravarthy, Vi i Yoast. Deres personvernerklæring finnes på deres nettsider. 

2. Hva er formålet?

Vårt formål er å gjøre det enklere for hver enkelt å bruke vår nettside. Vi mellomlagrer nettsider slik at det skal gå raskere å laste inn vår nettside. Utover dette lagrer vi informasjon gjennom Google Analytics for å forstå hvordan vår nettside brukes. Dermed er vårt formål utelukkende å kunne yte best mulig service. Ingen av opplysningene blir gitt videre eller solgt videre til 3. part.

3. Hva er det rettslige grunnlaget?

Da det ikke blir gitt videre informasjon er det ikke søkt om hjemmel for 3. parts behandling av informasjonen.

4. Hvilke personopplysninger behandles?

Informasjonen som kunden blir bedt om å oppgi er: Navn, telefonnummer, e-post og en beskjed. Hvilke opplysninger som behandles via Google Analytics står på deres nettside.

5. Hvor hentes opplysningen fra?

Informasjonen om deg blir hentet fra skjema som et integrert på sidene, og i tillegg det Google allerede vet om deg.

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Dersom du ikke tar kontakt med oss trenger du heller ikke å fylle ut noen informasjon. I kontaktskjemaet bes kunden å fylle inn alle felt, utelukkende for å unngå spam og andre useriøse henvendelser.

7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Det utleveres ikke opplysninger til 3. part. 

8. Hvordan slettes og arkivers opplysningene?

All kommunikasjon via e-post blir lagret til senere bruk. Dersom det er ønskelig at e-poster slettes ber vi om fysisk oppmøte hos oss samt fremvisning av gyldig legimasjon.

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk som gjelder?

Vi forholder oss til norske lover og regler i alt vårt arbeid.

10. Hvordan sikres opplysningene?

Kommunikasjon til oss via våre nettsider lagres med passord, både på datamaskin, server og i epostprogram.

11. Kontaktinformasjon

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med oss via tlf. 924 17 100 eller
post@spectra-norge.no.

NB! Av og til kan vi i Spectra Norge anbefale linker til eksterne nettsider. Disse anbefalingene kan være publisert på nettside, Facebook og på YouTube. Vi er naturlig nok aldri ansvarlig for hvordan personopplysningene blir håndtert på disse sidene. Alle velger selv om man ønsker å gå på den anbefalte linken. Vi er naturlig nok heller ikke ansvarlig for innholdet på de anbefalte nettsidene.

Personvernerklæring for www.spectranorge.no

Denne personvernerklæringen er utarbeidet på bakgrunn av krav gitt fra Datatilsynet

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er Spectra Norge, ved daglig leder Jack Nilsen. Ansvaret er videre delegert til utviklere for våre funksjoner. Dette er Automattic, Takayuki Miyoshi, ExactMetricsKevin Davis, Dan LesterAlex Mills (Viper007Bond),OnTheGoSystems, Aakash Chakravarthy, Vi i Yoast. Deres personvernerklæring finnes på deres nettsider. 

2. Hva er formålet?

Vårt formål er å gjøre det enklere for hver enkelt å bruke vår nettside. Vi mellomlagrer nettsider slik at det skal gå raskere å laste inn vår nettside. Utover dette lagrer vi informasjon gjennom Google Analytics for å forstå hvordan vår nettside brukes. Dermed er vårt formål utelukkende å kunne yte best mulig service. Ingen av opplysningene blir gitt videre eller solgt videre til 3. part.

3. Hva er det rettslige grunnlaget?

Da det ikke blir gitt videre informasjon er det ikke søkt om hjemmel for 3. parts behandling av informasjonen.

4. Hvilke personopplysninger behandles?

Informasjonen som kunden blir bedt om å oppgi er: Navn, telefonnummer, e-post og en beskjed. Hvilke opplysninger som behandles via Google Analytics står på deres nettside.

5. Hvor hentes opplysningen fra?

Informasjonen om deg blir hentet fra skjema som et integrert på sidene, og i tillegg det Google allerede vet om deg.

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Dersom du ikke tar kontakt med oss trenger du heller ikke å fylle ut noen informasjon. I kontaktskjemaet bes kunden å fylle inn alle felt, utelukkende for å unngå spam og andre useriøse henvendelser.

7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Det utleveres ikke opplysninger til 3. part. 

8. Hvordan slettes og arkivers opplysningene?

All kommunikasjon via e-post blir lagret til senere bruk. Dersom det er ønskelig at e-poster slettes ber vi om fysisk oppmøte hos oss samt fremvisning av gyldig legimasjon.

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk som gjelder?

Vi forholder oss til norske lover og regler i alt vårt arbeid.

10. Hvordan sikres opplysningene?

Kommunikasjon til oss via våre nettsider lagres med passord, både på datamaskin, server og i epostprogram.

11. Kontaktinformasjon

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med oss via tlf. 924 17 100 eller
post@spectra-norge.no.

NB! Av og til kan vi i Spectra Norge anbefale linker til eksterne nettsider. Disse anbefalingene kan være publisert på nettside, Facebook og på YouTube. Vi er naturlig nok aldri ansvarlig for hvordan personopplysningene blir håndtert på disse sidene. Alle velger selv om man ønsker å gå på den anbefalte linken. Vi er naturlig nok heller ikke ansvarlig for innholdet på de anbefalte nettsidene.