Informasjon til allmenheten

Spectra Norge AS ønsker med dette skrivet å informere befolkningen, som bor og oppholder seg i nærheten av vårt lager på Eidsnes, 5913 Eikangervåg, om sikkerhetsforhold og beredskapstiltak knyttet til vår virksomhet.