Fyrverkerikurs

Virksomheter som driver med publikumstilgjengelig fyrverkeri er pålagt å utpeke en kompetent person, og ved behov stedfortredere. Særskilt utpekt person og dennes stedfortreder skal kunne dokumentere tilfredsstillende kunnskaper om de fyrverkeriartiklene som selges. Denne kunnskapen skal erverves gjennom kurs i handel med fyrverkeri.