Tilbakekalling av produkter

Spectra Norge AS har på ettermiddagen den 22/12-16 mottatt brev fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) vedrørende batteriene i Spectra Gold-serien.

DSB er av den oppfatning at de sammenstilte artiklene Spectra Norge AS gjør tilgjengelig på markedet ikke er produkter som lovlig kan selges til forbrukere i Norge.

 

De aktuelle artiklene er:

  • Artikkelnummer: 10054 – Spectra Gold M
  • Artikkelnummer: 10055 – Spectra Gold L
  • Artikkelnummer: 10056 – Spectra Gold XL

 

Spectra Norge AS er ikke av samme oppfatning som DSB og legger en helt annen tolkning av regelverket til grunn enn DSB. Videre er dette artikler som er godkjent etter gjeldende CE-Standard og lovlig solgt til forbrukere i så godt som alle land som har innført CE-godkjenninger på fyrverkeri.

 

Spectra Norge AS ønsker å presisere at det er ikke noe feil på fyrverkeriet, men tilbakekallelsen dreier seg altså om en tolkning og en oppfatning av regelverket fra DSB sin side som gjør at produktet blir forbudt solgt til forbruker og må tilbakekalles.

 

Det er viktig at disse produktene ikke blir solgt til forbruker, men pakket bort og lagret i henhold til gjeldende regelverk for lagring av fyrverkeri inntil de kan returneres til importør, Spectra Norge AS.  Spectra Norge AS vil komme tilbake til hver enkelt av de berørte forhandlerne om hvordan dette vil foregå etter nyttår.

 

Vi beklager det inntrufne på det sterkeste og ber om forståelse for at disse batteriene er solgt og distribuert i forhold til vår oppfatning og tolkning av regelverket om at produktene er lovlige å selge til forbruker i Norge.

 

På vegne av Spectra Norge AS

Jack Nilsen

Daglig leder